4. Cup2paper = 100% CO2-neutraal

De CO2-uitstoot wordt 100% geneutraliseerd. Dit gebeurt door een afdracht per beker aan een Klimaatfonds. Dit fonds steunt projecten die gericht zijn op energiebesparing, alternatieve energie en duurzaam vervoer.

Compensaties van CO2-uitstoot

Uit de Levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat de Cup2paper-bekers de laagste milieu-impact hebben. Toch komt er nog altijd CO2 vrij bij de productie en het transport van de bekers. Via een afdracht aan het Klimaatfonds wordt dit gecompenseerd.

Klimaatfonds

Het Klimaatfonds levert een financiële bijdrage aan projecten voor vermindering van CO2-uitstoot, die zonder deze steun niet kunnen worden uitgevoerd. Het fonds richt zich vooral op projecten van onderwijsinstellingen, sportverenigingen, culturele instellingen en stichtingen voor welzijn van mens en dier.

Verder lezen: reden 5 – stimulering hergebruik