5. Cup2paper= Stimulering hergebruik

Afvalreductie begint met afname van het verbruik. Het slimme ontwerp van Cup2paper stimuleert hergebruik: de gebruiker kan zijn of haar naam en voorkeur noteren voor de volgende koffieronde. Eenvoudig én effectief!

Ecodesign

EcoDesign is het optimale ontwerp om de milieu-impact te minimaliseren. Dat begint met de vermindering van het aantal bekers. De mogelijkheid om naam en voorkeur op de beker te schrijven, stimuleert hergebruik.

Minder is altijd beter

Natuurlijk bepaalt uiteindelijk de gebruiker of hij de beker ook écht opnieuw gebruikt. De middelen voor interne communicatie dragen daartoe bij. Een vermindering van 10% levert al een besparing op van ruim 200 miljoen bekertjes per jaar!

Verder lezen: reden 6 – duurzaam papier